واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

شارژر (CH TEC (A series


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  مصارف صنعتی


شارژر Synergy


کاربرد :  


منبع تغذیه DC (شارژر) بدون جعبه سری MINI


کاربرد :  مصارف صنعتی


شارژر منبع تغذیه بدون جعبه سری CH


کاربرد :  مصارف صنعتی


شارژر صنعتی LEVER


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی


شارژر CH TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  مصارف صنعتی


شارژر مخابراتی SM TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی