واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

باتری نیکل کادمیوم TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  مصارف صنعتی