واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

پنل خورشیدی TEC PANEL


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی