واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

باتری TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی


باتری FIAMM ایتالیا


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی


باتری SUNLIGHT


کاربرد :