واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

محافظ ولتاژ TEC 301


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  کامپیوترهای شخصی


STABILIZER VARIAC


کاربرد :  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی