واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

حضور شرکت آرا تجهیز سیستم در نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ، پالایش و پتروشیمی 1397

شرکت آرا تجهیز سیستم، مقدم بازدید کنندگان محترم به غرفه این شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از 16 لغایت 19 اردیبهشت ماه سال 1397 را گرامی میدارد. آدرس: تهران. بزرگراه چمران، نمایشگاه بین المللی سالن 44B (سالن خلیج فارس طبقه دوم) غرفه 1340...

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 1396

شرکت آرا تجهیز سیستم مقدم بازدید کنندگان گرامی به غرفه این شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از 13 آبان ماه لغایت 16 ابان ماه سال 96 را گرامی میدارد.  تهران. نمایشگاه بین المللی . بزرگراه چمران.سالن 6 غرفه 1134 ...

نمایشگاه بین المللی الکامپ 1396

با تشکر از بازدید کنندگان محترم از غرفه شرکت آرا تجهیز سیستم در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران...

حضور شرکت آرا تجهیز سیستم در نمایشگاه الکامپ

شرکت آرا تجهیز سیستم مقدم بازدید کنندگان گرامی را به غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران از 30 تیرماه لغایت 2 مرداد ماه سال 96 را گرامی میدارد. سالن 5 غرفه 28...