واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

AC DRIVE یا اینورتر

دستگاه AC DRIVE یک کنترلر موتورهای الکتریکی است که با داشتن امکان ایجاد تغییر در فرکانس برق ورودی به موتور آن را بصورت دلخواه راهبری میکند . این کنترل کننده به نام های دیگری نیز نامیده میشود مانند:
 VARIABLE FREQUENCY DRIVE یا  VFD VARIABLE SPEED DRIVE ADJUSTABLE SPEED DRIVE ADJUSTABLE FREQUENCY DRIVE