واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

یو پی اس TEC5000-I


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  درب های اتوماتیک  ,  کامپیوترهای شخصی  ,  سرورها


یو پی اس MUST 900_Module


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  کامپیوترهای شخصی  ,  سرورها


یو پی اس (TEC9000-WR-WRL_(1~3KVA


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  کامپیوترهای شخصی  ,  سرورها  ,  شبکه های بزرگ  ,  دیتا سنترها


یو پی اس (TEC9000-KMR-KMRL_(1~3KVA


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  کامپیوترهای شخصی  ,  سرورها  ,  دیتا سنترها


یو پی اس TEC9000-ER-ERL_(1~10KVA)_V.1


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  دستگاه های ATM  ,  کامپیوترهای شخصی  ,  دیتا سنترها


یو پی اس TEC 3000-L/TEC 3000


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته  ,  کامپیوترهای شخصی


یو پی اس TEC 3000-SL/ PC615N


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته  ,  کامپیوترهای شخصی


محافظ ولتاژ TEC 301


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  کامپیوترهای شخصی