واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

یو پی اس TEC3000-V


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  دوربین های مدار بسته


یو پی اس TP 110


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  بانک ها  ,  دوربین های مدار بسته


یو پی اس TP 130


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  دستگاه های ATM  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته


یو پی اس TEC9000-KH


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  دوربین های مدار بسته


یو پی اس (TEC9000-KM-KML_(1~3KVA


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  دوربین های مدار بسته  ,  سرورها


یو پی اس TEC9000-KHR_110Vac


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  دستگاه های ATM  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته  ,  سرورها  ,  دیتا سنترها


یو پی اس TEC9000-E-EL_(1~10KVA)_V.2


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته  ,  سرورها  ,  رک های صوتی و تصویری حرفه ای


یو پی اس TEC 3000-L/TEC 3000


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته  ,  کامپیوترهای شخصی


یو پی اس TEC 3000-SL/ PC615N


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  درب های اتوماتیک  ,  دوربین های مدار بسته  ,  کامپیوترهای شخصی