واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

یو پی اس (TEC9000-WR-WRL_(1~3KVA


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  سرورها  ,  مصارف صنعتی


یو پی اس (TEC9000-KM-KML_(6~10 KVA


کاربرد :  شبکه های کوچک  ,  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  سرورها  ,  مصارف صنعتی


کاتالوگ 2


کاربرد :  مصارف صنعتی


یو پی اس TEC9000-EL_(10~120KVA)_Trans base_V.1


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  بانک ها  ,  سرورها  ,  شبکه های بزرگ  ,  دیتا سنترها  ,  مصارف صنعتی


شارژر (CH TEC (A series


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  مصارف صنعتی


یو پی اس LIBRA pro N


کاربرد :  بانک ها  ,  شبکه های بزرگ  ,  تجهیزات بیمارستانی  ,  دیتا سنترها  ,  مصارف صنعتی


منبع تغذیه DC (شارژر) بدون جعبه سری MINI


کاربرد :  مصارف صنعتی


شارژر منبع تغذیه بدون جعبه سری CH


کاربرد :  مصارف صنعتی


شارژر صنعتی LEVER


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی


اینورتر صنعتی LEVER


کاربرد :  مصارف صنعتی


یو پی اس صنعتی LEVER


کاربرد :  مصارف صنعتی


شارژر CH TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  مصارف صنعتی


اینورتر INV TEC


کاربرد :  مصارف صنعتی


یو پی اس U TEC


کاربرد :  مصارف صنعتی


شارژر مخابراتی SM TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی


پنل خورشیدی TEC PANEL


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی


AC درایو


کاربرد :  مصارف صنعتی


باتری TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  مصارف صنعتی


باتری نیکل کادمیوم TEC


کاربرد :  تجهیزات مخابراتی  ,  تجهیزات ایمنی و امنیتی  ,  مصارف صنعتی